Behandelvoorwaarden & Tarieven

image/svg+xml

De tarieven voor orthodontische behandelingen zijn vastgesteld door de NZA, de Nederlandse Zorg Autoriteit. U krijgt een kostenopgave van de behandeling van uw orthodontist. 

  • Indien er sprake is van uitzonderlijke afwijkingen en/of omstandigheden, zijn de tarieven hoger. Bijvoorbeeld in het geval van ernstige orthodontische afwijkingen (meer informatie).
  • Soms is dit ook het geval bij moeilijke behandelbaarheid als gevolg van vormen van autisme, geestelijk en/of lichamelijk handicap of andere afwijkingen. 

In veel van de bovengenoemde gevallen is er overigens wel sprake van volledige vergoeding. Dit na aanvraag en toewijzing van machtiging door verzekering. Let op: Bent U 18 jaar of ouder dan geldt wel uw eigen risico!

  • Uw orthodontist brengt u op de hoogte van eventueel afwijkende tarieven. 
  • Voor actuele en meer informatie omtrent vergoedingen per verzekeraar verwijzen wij u naar www.orthodontie.nl of www.vergelijkmondzorg.nl

  •  In onze praktijk worden de volgende behandelvoorwaarden en -regelingen gehanteerd: 

Betalingsvoorwaarden

Voorwaarden van medewerking